สำหรับการเดินทางไปยังเกาะกูด เกาะหมาก และ เกาะช้างนั้น ปริมาณห้องพักบนเกาะ และปริมาณนักท่องเที่ยว รวมถึงชาวบ้านที่พักบนเกาะ มีปริมาณมาก การจองเรือข้ามไปยังเกาะถือว่าเป็นเรือที่สำคัญ เพราะเรือมีปริมาณที่นั่งและรอบจำกัดใน 1 วัน

การเดินทางไปขึ้นเรือ เพื่อข้ามไปยังเกาะกูด เกาะหมาก เกาะช้าง โดยใช้บริการ บริษัทบุญศิริเรือเร็ว จะต้องขึ้นเรือ ที่ท่าเรือแหลมศอกเท่านั้น ระยะเวลาการเดินทาง ควรจะเผื่อเวลาเดินทางให้มาถึง ออฟฟิศ เรือ ก่อนเวลาเรือออก อย่างน้อย 45 นาที

บริษัทบุญศิริเรือเร็ว ให้บริการเรือประเภทไฮสปีดเฟอร์รี่ คาตามารัน เป็นเรือเฟอร์รี่ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และทำความเร็วค่อนข้างดี ภายในตัวเรือเป็นห้องปรับอากาศทั้งหมด มีโซน out door สำหรับท่านใดที่ต้องการสัมผัส บรรยากาศ ภายนอกตัวเรือระหว่างเดินทาง รวมทั้งเปิดให้บริการ มินิบาร์ บนเรือ มีห้องน้ำให้บริการ มีชูชีพทุกที่นั่ง และมีลูกเรือที่มีความพร้อมในการดูแล ท่านผู้โดยสารตลอดการเดินทาง

เกาะกูด บริษัทมีบริการรถรับ-ส่ง จากท่าเรืออ่าวสลัดถึงรีสอร์ทที่พักฟรี ทั้งไปและกลับ
เกาะหมาก บริการรับ-ส่ง จากท่าเรือ อ่าวนิด ถึงรีสอร์ทที่พักลูกค้าจะต้องแจ้งให้รีสอร์ท มารอรับที่ท่าเรือค่ะ
เกาะช้าง บริษัทมีบริการ รถรับ-ส่ง ท่าเรือ บางเบ้า ถึงรีสอร์ทที่พัก ในโซน เกาะช้างฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ หาดทรายขาว ถึง ท่าเรือบางเบ้า นอกพื้นที่ไม่มีให้บริการค่ะ สามารถติดต่อ

ลูกค้าสามารถยกเลิกการจองได้แต่ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี เราจึงแนะนำว่าให้ลูกค้าใช้เป็นการเลื่อนการเดินทางแทนเพื่อรักษาสิทธิ์ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายให้บริการลูกค้า เบอร์ 094 – 724 – 4555 (โปรดอ่านกฎระเบียบการเลื่อนการเดินทางในข้อที่ 6)

ลูกค้าสามารถเลื่อนกำหนดการเดินทางได้ โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนกำหนดการเดินทางที่ลูกค้าได้จองไว้และการเลื่อนการเดินทางลูกค้าจำเป็นต้องระบุกำหนดการเดินทางใหม่ เพื่อออกเอกสารชุดใหม่ การเลื่อนสามารถทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในกรณีที่กำหนดการเดินทางของท่านตรงกับวันหยุดเทศกาลหรือในกรณีที่เรือโดยสารเต็มจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายให้บริการลูกค้า เบอร์ 094 – 724 – 4555

ลูกค้าไม่สามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังบนเกาะได้ ดังนั้นในกรณีที่ท่านนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาด้วย สามารถนำมาจอดได้ในที่จอดที่เราให้บริการ

ในกรณีท่านนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาด้วย เรามีบริการที่จอดรองรับลูกค้าอย่างเพียงพอ โดยเป็นระบบปิด มีมาตรฐาน ปลอดภัย มีหลังคาและมีกล้องวงจรปิด โดยมีค่าบริการรับฝากรถ 50 บาท/คัน/คืน

ในกรณีที่ท่านโดยสารเครื่องบินมาที่กรุงเทพฯเพื่อใช้บริการเดินรถของเราเพื่อต่อไปเส้นทางอื่นๆ ท่านสามารถลงสนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิก็ได้เนื่องจากออฟฟิศบุญศิริเรือเร็ว สาขากรุงเทพฯ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนตานี เขตพระนคร ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของทั้ง 2 สนามบินโดยอยู่ห่างประมาณ 25 – 30 กิโลเมตร

บริษัทบุญศิริเรือเร็ว ให้บริการรถโดยสาร รับ – ส่ง บนเกาะระหว่างท่าเรือและโรงแรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หากใช้บริการเรือของเรา (การ รับ-ส่ง นอกรอบจะมีค่าใช้จ่ายการให้บริการเพิ่มเติม ) ดังนั้นหากในกรณีที่รถโดยสารไมได้มารับท่านตามกำหนดที่ได้แจ้งไว้ ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายให้บริการลูกค้า เบอร์ 094 – 724 – 4555

บริษัทบุญศิริเรือเร็ว อนุญาตให้สามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านโดยสารไปพร้อมกับท่านได้ โดยที่ท่านจำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและประเมินความเหมาะสมเสียก่อน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้นและให้ถือดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายให้บริการลูกค้า เบอร์ 094 – 724 – 4555

สำหรับน้ำหนักกระเป๋ารวมสัมภาระภายในทั้งหมดแล้ว ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม / กระเป๋า 1 ใบ อย่างไรก็ตามโปรดทราบไว้ว่าพนักงานมีสิทธิ์ตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระของท่านได้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายให้บริการลูกค้า เบอร์ 094 – 724 – 4555

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถไปขึ้นเรือตามรอบที่ท่านได้จองไว้ได้ทันเวลา ท่านจำเป็นต้องไปในรอบถัดไปโดยชำระค่าตั๋วเรือใหม่ที่ท่าเรือในอัตราที่ท่าเรือกำหนด โดยไม่สามารถนำตั๋วรอบที่ท่านจองแล้วไปไม่ทันไปใช้กับรอบถัดไปได้ และบริษัทบุญศิริเรือเร็ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ดังนั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านโปรดไปถึงท่าเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 40 นาที เพื่อรับตั๋วและตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวท่านเอง