ดำน้ำหมู่เกาะรัง

Show voucher on mobile or print Reservation only

What To Expect

? ดำน้ำตื้น ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง(บริเวณหมู่เกาะรัง)

รายละเอียดทริป
08.45 - 09.30 น. รับลูกค้าตามรีสอร์ทต่างๆ (ใช้รถรับ-ส่งลูกค้า)
09.40 น. เรือออกจากคลองยายกี๋ มุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะรัง
10.00 น. ถึงจุดดำน้ำจุดแรก เกาะยังเล็ก
10.30 น. ออกจากจุดดำน้ำที่ 1 มุ่งไปยังจุดดำน้ำที่ 2 (เกาะมะปริง)
11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หาดศาลเจ้า (อาหารแบบ Boxset)
11.30 น. ไปยังจุดดำน้ำจุดที่ 3 (เกาะยักษ์ใหญ่)
12.00 น. เดินทางกลับ
12.30 น. ถึงเกาะกูด ขึ้นรถเพื่อกลับไปยังรีสอรฺ์ท
13.10 - 13.30 น. ถึงรีสอร์ทโดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ: 1. สถานที่ดำน้ำอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมในแต่ละวัน
2. สำหรับชาวต่างชาติต้องชำระค่าเข้าอุทยานแห่งชาติเพิ่มท่านละ 200.- บาท
สอบถามและจองได้ที่ 08 6333 8560 (TH), (+66)61 689 9222 (EN)
Line ID: @boonsiriferry

Package Code: BS01

900.00 THB

  • Confirm with in 24 hours.
Minimum 1 adults Maximum 18 adults
Total: 0.00 THB.