ดำน้ำและตกหมึก เกาะกูด เกาะแรด

Show voucher on mobile or print Reservation only

What To Expect

รายละเอียดทริป
13.00 - 13.30 น. รับลูกค้าตามรีสอร์ทต่างๆ (ใช้รถรับ-ส่งลูกค้า)
14.00 น. เรือออกจากคลองยายกี๋ มุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะรัง
14.30 น. ถึงจุดดำน้ำจุดแรก (เกาแรด, เกาะไม้ซี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในวันนั้นๆ๗
15.30 น. ออกจากจุดดำน้ำที่ 1 มุ่งไปยังจุดหมายในการตกหมึก
17.00 น. เดินทางกลับ
17.30 น. ถึงเกาะกูด ขึ้นรถเพื่อกลับไปยังรีสอรฺ์ท
18.30 - 13.30 น. ถึงรีสอร์ทโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: สถานที่ดำน้ำและตกหมึกอาจปรับตามความเหมาะสมในแต่ละวัน

Package Code: ฺBS02

900.00 THB

  • Confirm with in 24 hours.
Minimum 1 adults Maximum 15 adults
Total: 0.00 THB.