January 1, 2020 16:44

สวัสดีปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า เริ่มต้นไปพร้อมกันกับปี 2563(2020)
ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

"ปีใหม่ปีนี้ ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
เงินทองไหลมาเทมา ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความสำเร็จตลอดไป"

We wish you health in the New Year
and prosperity in private and professional life.
which will make all decisions made they will be successful.

พวกเราชาว Boonsiri High-Speed Catamaran
http://boonsiriferry.com

Booking Form

* จะมีการตรวจอายุเด็กถ้าหากอายุเกิน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เงื่อนไขในการใช้บริการ