1. สมัครสมาชิก และซื้อบัตรคนเกาะ

สามารถสมัครได้ที่ท่าเรือหรือทางไลน์ @boonsiriferry พร้อมถ่ายรูปยืนยันตัวตน

2. ชำระเงินค่าบัตรสมาชิก 100 บาท

สามารถโอนเงิน หรือชำระเป็นเงินสดที่ท่าเรือได้

3. ใช้จองที่ท่าเรือได้ทันที

หลังจากชำระเงินแล้ว จะได้รับส่วนลดพร้อมใช้งานได้ทันทีที่ท่าเรือ ในขั้นต้นจะได้รับบัตรแทนบัตรจริง ก่อน หรือแสดงบัตรประชาชนได้ทันที

4. จองออนไลน์ ผูกบัตรออนไลน์ กับบัญชีบุญศิริ

จะต้องทำการสมัครสมาชิกแบบปกติบนเว็บไซต์ก่อน หลังจากสมัครเสร็จแล้ว ให้ทำการยืนยันเจ้าของบัตรได้ที่หน้าเพิ่มบัตร Member Card ได้ทันที หลังจากยืนยันแล้ว สามารถใช้งานจองได้ที่หน้าจอง แบบปกติเท่านั้น จำกัดการจอง 1 เส้นทางต่อวันต่อคน ต่อ 1 ครั้งการจอง

ถ้าหากต้องการจองครั้งหละหลายๆ คน ช่องจองในเว็บไซต์ปกติ จะเป็นราคาปกติ ไม่สามารถใช้ราคาคนเกาะได้ ถ้าหากต้องการราคาคนเกาะ ให้จองในเมนูที่ชื่อว่า จองราคาคนเกาะ เท่านั้น

กรณีต้องการจองหลายท่าน แนะนำให้จองผ่าน Line Facebook ได้ทันที