เกาะหวาย เกาะกึ่งกลางทางจากเกาะหมากสู่เกาะช้าง

เกาะหวาย เกาะกึ่งกลางระหว่างเกาะหมากและเกาะช้าง มีสะพานท่าเทียบเรือที่ทอดตัวยาวออกมาสู่แนวปะการังผลงานการปลูกและฟื้นฟูสภาพของเหล่าจิตอาสาผู้เชี่ยวชาญ 

เทศบาลตำบลเกาะหวายประกอบด้วยชุมชน 4 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนบ้านเกาะหวาย
 • ชุมชนบ้านใหม่
 • ชุมชนบ้านฝั่งคลอง – ตลาดท่าแดง
 • ชุมชนบ้านท่าแดง

 

ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของที่นี่

 • ปลาดูทอดสมุนไพร

สถานที่สำคัญ

 • สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวาย
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเกาะหวาย
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหวาย
 • วัดฝั่งคลอง
 • วัดปทุมวงษาวาส
 • วัดท่าแดง
 • ศาลเจ้าพ่อรักษาราษฏร
 • ศาลเจ้าปู่ตายาย

รายละเอียดเพิ่มเติม