August 8, 2021 17:06

สุราษฎร์ธานี – เกาะช้าง จ.ตราด

  • การเดินทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุด

         สำหรับสุราษฎร์ธานี – เกาะช้าง จ.ตราด วิธีที่จะทำให้คุณถึงเป้าหมายเร็วที่สุดคือการโดยสารเครื่องบินซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 – 5 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาต่อเครื่อง) แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้เงินเยอะที่สุด เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการเสียเวลา หรือ มีธุระเร่งด่วน

         เริ่มจากคุณจะต้องต่อเครื่อง 2 ต่อ คือ คุณต้องขึ้นเครื่องที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี โดยใช้สายการบินใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น Thai Smile หรือ การบินไทย เป็นต้น โดยให้จุดหมายคุณมาลงที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และต่อเครื่องอีกครั้งไป จ.ตราด โดยมีเพียงสายการบินเดียวเท่านั้นที่ไปลง ท่าอากาศยานตราด คือสายการบิน Bangkok Airways โดยใช้เวลาอีกประมาณ 1 ชั่วโมง คุณควรคำนึงถึงรอบของสายการบิน Bangkok Airways เป็นหลักเพราะด้วยเหตุผมที่ที่กล่าวข้างต้นว่าเป็นสายการบินเดียวที่ไป จ.ตราด และออกไม่กี่รอบต่อวันด้วย
         เมื่อมาถึงท่าอากาศยานตราดแล้ว คุณมีตัวเลือก 2 ข้อ คือ
 1.เช่ารถขับเอง
= คุณสามารถขับรถไปลงเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาติและขับไปต่อโรงแรม
 2.เหมารถไปส่ง
= ถ้าคุณไม่อยากขับเองหรือไม่ชำนาญเส้นทางเราแนะนำให้เหมารถไปส่งที่โรงแรมที่ท่านได้จองไว้บนเกาะช้างเลย รถจะมีหลายประเภทให้เลือกตั้งแต่รถยนต์ – รถตู้
สามารถเลือกตามความชอบได้เลยครับ โดยทั้ง 2 บริการสามารถติดต่อได้บริเวณสนามบิน

(Trick : ควรติดต่อล่วงหน้าเผื่อในกรณีที่รถไม่พร้อม และ ประหยัดเวลาในการติดต่อ)

  • การเดินทางที่ประหยัดที่สุด

         สำหรับสุราษฎร์ธานี – เกาะช้าง จ.ตราด วิธีที่จะทำให้คุณจะประหยัดที่สุดคือการโดยสารรถไฟซึ่งใช้เวลาประมาณ 18 -20 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้เวลาเยอะที่สุด เหมาะกับคนที่มีงบจำกัด หรือ สาย Backpacker

         เริ่มจากคุณจะต้องโดยสารรถไฟที่ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี มาลงที่กรุงเทพก่อน (เผื่อเวลารถไฟออกเดินทางล่าช้าด้วยนะครับ) โดยใช้เวลาประมาณ 9 -12 ชั่วโมง จากนั้นใช้บริการรถโดยสารประจำทางจากรุงเทพ – ตราด โดยมีให้บริการหลากหลายบริษัทและหลายรอบมาก เช่น บขส. 999 มาลง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ใช้เวลาอีกประมาณ 6 ชั่วโมง จากนั้นหารถโดยสารระหว่าง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด มาลงบริเวณท่าเรืออ่าวธรรมชาติ และ ต่อเรือเฟอร์รี่ ข้ามไปยังเกาะจากนั้น หารถสองแถวบนเกาะไปส่งยังโรงแรมอีก 2 – 3 ชั่วโมง

         วิธีนี้ไม่เหมาะกับมือใหม่เพราะมีการโดยสารที่หลายต่อมากและจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการวางแผนและติดต่อ

  • การเดินทางที่แนะนำ

         สำหรับสุราษฎร์ธานี – เกาะช้าง จ.ตราด อีกวิธีที่แนะนำเพราะเป็นทางสายกลางและคนส่วนใหญ่ใช้กัน คือ การเดินทางแบบผสม ทำให้การเดินทางไม่ตรึงเกินไป
         วิธีการที่เราแนะนำคือ การใช้สายการบินที่ราคาประหยัดตัวอย่างเช่น Air Asia เป็นต้น มาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยเราเลือกรอบตามความสะดวกของเราได้เลย เมื่อมาถึงกรุงเทพแล้วคุณยังมีเวลาเที่ยวในกรุงเทพก่อนได้อีกด้วย และเราแนะนำให้คุณนอนกรุงเทพบริเวณถนนข้าวสาร 1 คืน เพื่อ Enjoy และต่อรถโดยสารประจำทางของ บริษัท บุญศิริเรือเร็ว ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนข้าวสาร ในวันต่อมาซึ่งออกเวลา 05.00 น. เพื่อที่จะนำคุณไปส่งที่ท่าเรือเกาะช้างได้เลย หรือ ถ้าคุณอยากได้บริการที่ไปส่งถึงยังโรงแรมก็มีให้บริการอีกด้วย
         ข้อดีของ บริษัท บุญศิริเรือเร็ว คือ ให้บริการรถรับ-ส่งไปยังท่าเรือหรือส่งยังโรงแรมบนเกาะได้เลย ไม่จำเป็นต้องต่อการเดินทางหลายต่อ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Booking Form

* จะมีการตรวจอายุเด็กถ้าหากอายุเกิน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เงื่อนไขในการใช้บริการ