May 23, 2021 13:49

สีหนุวิลล์

          สีหนุวิลล์ เมืองชายฝั่งทะเลของกัมพูชาที่กำลังมาแรงมากในขณะนี้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พักร้อนต่างอากาศ การบันเทิง คาสิโน บ่อนพนัน และโรงแรมหรูรา ต่างๆมากมาย เมืองนี้อยู่ห่างจากจากกรุงพนมเปญประมาณ 230 กิโลเมตรเชื่อมต่อกันด้วยทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งทางบกที่มีความสำคัญอันดับ 1 ของประเทศ เพราะถนนเส้นนี้ใช้ขนถ่ายสินค้าเข้าออกไปยังท่าเรือน้ำลึกนานาชาติสีหนุวิลล์ ดังนั้นเส้นนี้จึงเต็มไปด้วยรถบรรทุกจำนวนมากจำกัดความเร็วอยู่ที่ 80 -100 กิโลเมตร

                                                               

ในอดีต

เดิมทีสีหนุวิลล์มีชื่อเดิมว่า “กัมปงโสม” ต่อมาในปี2008 จึงถูกยกฐานะให้เป็นจังหวัด จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สีหนุวิลล์ เพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตย์ผู้ยิ่งใหญ่ของกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ซึ่งพระองค์ทรงใช้ชีวิตในช่วงทรงพระเยาว์ในเมืองแห่งนี้

ในปัจจุบัน

ในปัจจุบันนี้ สีหนุวิลล์ พัฒนาขึ้นจากเดิมมากจากการรัฐบาลกัมพูชาและจีนจับมือกัน ทำให้นักลงทุนชาวจีนระดมทุนกันมาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ถนนหนทาง อาคาร สิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ในเมืองนี้กำลงพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ สีหนุวิลล์ พลิกโฉมไปได้มาก คาดว่าอีกไม่นานเมืองนี้จะพัฒนาไปอีกมาก ซึ่งธุรกิจที่เติบโตสูงสุด ณ ช่วงนี้คงจะเป็น บ่อนพนัน โรงแรม คาสิโน ต่างๆ ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักในกับจับมือกันของ 2 ประเทศ เพื่อดึงดูดนักเล่นต่างๆเข้ามา ดังนั้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ จะเห็นได้ว่าในหลายปีที่ผ่านมานี้มีโรงแรมและคาสิโนผุดเกิดขึ้นมากมาย และมีชาวจีนบางส่วนก็ย้ายมาอยู่เมืองนี้อีกด้วย เปิดร้านค้า และ เป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆมากมาย ทำให้ส่งผลกระทบกับนักธุรกิจรายย่อยของกัมพูชาอยู่พอสมควร

Massive Chinese resort breaks ground on Cambodia's Sihanoukville coast –  Thailand Construction and Engineering News

Booking Form

* จะมีการตรวจอายุเด็กถ้าหากอายุเกิน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เงื่อนไขในการใช้บริการ