August 8, 2021 17:03

ภูเก็ต – เกาะช้าง จ.ตราด

  • การเดินทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุด

         สำหรับภูเก็ต – เกาะช้าง จ.ตราด วิธีที่จะทำให้คุณถึงเป้าหมายเร็วที่สุดคือการโดยสารเครื่องบินซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 – 7 ชั่วโมง (ไม่รวมรอเครื่อง) แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้เงินเยอะที่สุด เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการเสียเวลา หรือ มีธุระเร่งด่วน

         เริ่มจากคุณจะต้องต่อเครื่อง 2 ต่อ คือคุณต้องขึ้นเครื่องที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยใช้สายการบินใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น Bangkok Airways / Thai lion air เป็นต้น โดยให้จุดหมายคุณมาลงที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมงและต่อเครื่องไป จ.ตราด โดยมีเพียงสายการบินเดียวเท่านั้นที่ไปลง ท่าอากาศยานตราด คือสายการบิน Bangkok Airways ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยคุณควรคำนึงถึงรอบของสายการบิน Bangkok Airways เป็นหลักเพราะด้วยเหตุผมที่ที่กล่าวข้างต้นว่าเป็นสายการบินเดียวที่ไป จ.ตราด และออกไม่กี่รอบต่อวันด้วย
         เมื่อมาถึงท่าอากาศยานตราดแล้ว คุณมีตัวเลือก 2 ข้อ คือ
 1.เช่ารถขับเอง
= คุณสามารถขับรถไปลงเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาติและขับไปต่อโรงแรม
 2.เหมารถไปส่ง
= ถ้าคุณไม่อยากขับเองหรือไม่ชำนาญเส้นทางเราแนะนำให้เหมารถไปส่งที่โรงแรมที่ท่านได้จองไว้บนเกาะช้างเลย รถจะมีหลายประเภทให้เลือกตั้งแต่รถยนต์ – รถตู้
สามารถเลือกตามความชอบได้เลยครับ โดยทั้ง 2 บริการสามารถติดต่อได้บริเวณสนามบิน
(
Trick : ควรติดต่อล่วงหน้าเผื่อในกรณีที่รถไม่พร้อม และ ประหยัดเวลาในการติดต่อ)

  • การเดินทางที่ประหยัดที่สุด

         สำหรับภูเก็ต – เกาะช้าง จ.ตราด วิธีที่จะทำให้คุณจะประหยัดที่สุดคือการโดยสาร
รถทัวร์ ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับท่านที่เดินทางตอนกลางคืนและมาสว่างเช้าซึ่งใช้เวลาข้ามวันเลยทีเดียว วิธีนี้จึงเหมาะกับคนที่มีเวลามากๆ ไม่เร่งรีบ มีงบจำกัด หรือ สาย Backpacker

         เริ่มจากการมาขึ้นรถทัวร์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต โดยจุดหมายปลายทางคือ  สํสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 13 - 16 ชั่วโมง จากนั้นใช้บริการรถโดยสารประจำทางจากรุงเทพ – ตราด โดยมีให้บริการหลากหลายบริษัทและหลายรอบมาก เช่น บขส. 999 เป็นต้น มาลง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ใช้เวลาอีกประมาณ 6 ชั่วโมง จากนั้นหารถโดยสารระหว่าง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด มาลงบริเวณท่าเรืออ่าวธรรมชาติ และ ต่อเรือเฟอร์รี่ ข้ามไปยังเกาะจากนั้น หารถสองแถวบนเกาะไปส่งยังโรงแรมอีก 2 – 3 ชั่วโมง ซึ่งรวมๆแล้วก็เกือบวันเลยทีเดียว วิธีนี้ไม่เหมาะกับมือใหม่เพราะมีการโดยสารที่หลายต่อมากและจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการวางแผนและติดต่อ

  • การเดินทางที่แนะนำ และ นักเดินทางส่วนใหญ่ใช้

         สำหรับภูเก็ต – เกาะช้าง จ.ตราด อีกวิธีที่แนะนำเพราะเป็นทางสายกลางและคนส่วนใหญ่ใช้กัน คือ การเดินทางแบบผสม ซึ่งเน้นความสะดวกสบาย เหมาะกับมือใหม่ หรือ นักเดินทางที่ไม่ชอบความยุ่งยาก วิธีการที่เราแนะนำคือ การใช้สายการบินที่ราคาประหยัดตัวอย่างเช่น Air Asia เป็นต้น มาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยเราเลือกรอบตามความสะดวกของเราได้เลย เมื่อมาถึงกรุงเทพแล้วคุณยังมีเวลาเที่ยวในกรุงเทพก่อนได้อีกด้วย และเราแนะนำให้คุณนอนกรุงเทพบริเวณถนนข้าวสาร 1 คืน เพื่อ Enjoy และต่อรถโดยสารประจำทางของ บริษัท บุญศิริเรือเร็ว ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนข้าวสาร ในวันต่อมาซึ่งออกเวลา 05.00 น. เพื่อที่จะนำคุณไปส่งที่ท่าเรือเกาะช้างได้เลย หรือ ถ้าคุณอยากได้บริการที่ไปส่งถึงยังโรงแรมก็มีให้บริการอีกด้วย
         ข้อดีของ บริษัท บุญศิริเรือเร็ว คือ ให้บริการรถรับ-ส่งไปยังท่าเรือหรือส่งยังโรงแรมบนเกาะได้เลย ไม่จำเป็นต้องต่อการเดินทางหลายต่อ

 

Booking Form

* จะมีการตรวจอายุเด็กถ้าหากอายุเกิน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เงื่อนไขในการใช้บริการ