เที่ยวชมน้ำตกเอราวัญ + ขี่ช้าง และอาบน้ำให้ช้าง (ขั้นต่ำ 2 ท่าน)

แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มา สำรองล่วงหน้าเท่านั้น

What To Expect

ERAWAN WATERFALL

TREKKING + ELEPHAN BATH (MINIMUM 2PAX)

07.00 am. Pick up tourists from various points. (Khaosan area)

11.00 am. Arrive Erawan waterfall ( Erawan waterfall the great 7 levels

which one of the most beautiful waterfall in the central area

of Thailand )

12.00 pm. Thai lunch will be served.

13.30 pm. Departure from Erawan waterfall to Elephant village

for Elephant bath and Trekking.

14.20 pm. Arrive in Elephant village.

16.00 pm. Departure from Elephant village.

19.00 pm. Arrive in Bangkok. (Khaosan area)

 

Remark Itinerary tour subject to change with out notice.

Package Code: BS14

3,300.00 THB

  • ยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง
Minimum 2 adults Maximum 13 adults
Total: 0.00 THB.