แพ็คเกจทัวร์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และขี่ช้าง

แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มา สำรองล่วงหน้าเท่านั้น

What To Expect

07.00 am. Pick up tourists from various points. ( Khaosan area )

07.30 am. Departure from Bangkok to Damnernsaduak Floating Market.

09.30 am. Arrive at the ferry boat pier and take a long tailed speedboat

to the main part of the floating market. We have time

1.30 hours for walk around to see the market,

or join a paddle boat.( Pay Extra 150 )

10.30 am. Arrive at the Elephant camp. Elephant riding. (20 min)

11.00 am. Departure from floating market.

13.00 pm. Arrive in Bangkok. ( Khaosan area )

 

Remark Itinerary tour subject to change with out notice.

Package Code: BS3

950.00 THB

  • ยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง
Minimum 1 adults Maximum 13 adults
Total: 0.00 THB.