แพ็คเกจทัวร์ อยุธยา ภายใน 1 วัน

แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มา สำรองล่วงหน้าเท่านั้น

What To Expect

07.00 am. Pick up tourists from various points. ( Khaosan area )

07.30 am. Departure from Bangkok to Ayutthaya or Ancient city.

09.10 am. Visit Wat Phu Khao Thong This temple is localed outside the

city of Ayutthaya.

Visit Wat Lokaya Sutha the image of reclining Buddha.

Visit Wat yai chaimongkhon thai temple is located outside the

city of Ayutthaya. It was built by king U- Thong in 1357 for

meditation. Arrive at Ayutthaya or ancient city (the second

capital of Thailand)

Visit Wat Mahathat the construction was begun during the

reign of King Borom Rachathirat I in 1374 A.D.

12.00 pm. Lunch at the restaurant is Thai food will be served.

13.00 pm. Visit The ancient palace and Wat Phra Si Sanphet was the

Thai capital for 417 years. And after visit Viharn Phra Mongkol

Bopit one of the largest bronze buddha's in Thailand.

14.00 pm. Departure from Ayutthaya to Bangkok.

16.00 pm. Arrive in Bangkok. (khaosan area)

 

Remark Itinerary tour subject to change with out notice.

Package Code: BS7

700.00 THB

  • ยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง
Minimum 1 adults Maximum 13 adults
Total: 0.00 THB.