พาเที่ยวอยุธยาวันเดย์ทัวร์ ( ขั้นต่ำ 2 คน)

แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มา สำรองล่วงหน้าเท่านั้น

Wat Phu Khao Thong
Riding on elephant
Wat Mahathat
Wat Chaivathanaram

What To Expect

07.00 am. Pick up tourists from various points. ( Khaosan area )

07.30 am. Departure from Bangkok to Ayutthaya or Ancient city.

09.10 am. Visit Wat Phu Khao Thong This temple is localed outside the

city of Ayutthaya.

09.45 am. Change "TUK TUK" to Visit "AYOTHAYA FLOA TING

And riding on elephant (30 min)

12.00 pm. Lunch at the restaurant is Thai food will be served.

13.00 pm. Visit Wat Mahathat the construction was begun during the

reign of King Borom Rachathirat I in 1374 A.D.

14.00 pm. Visit Wat Chaivathanaram

15.00 pm. Departure from Ayutthaya to Bangkok

16.30 pm. Arrive in Bangkok. (khaosan area)

 

Remark Itinerary tour subject to change with out notice.

Package Code: BS9

2,900.00 THB

  • ยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง
Minimum 2 adults Maximum 10 adults
Total: 0.00 THB.