แจ้งเพิ่มรอบเรือเที่ยวพิเศษ สำหรับเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 ถึง 1-2 สิงหาคม 2558!!!      แจ้งเพิ่มรอบเรือเที่ยวพิเศษ สำหรับเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 ถึง 1-2 สิงหาคม 2558!!!      แจ้งเพิ่มรอบเรือเที่ยวพิเศษ สำหรับเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 ถึง 1-2 สิงหาคม 2558!!!

Information

[MAY 18, 2015] Departure time has been increase the time!!
July,30 2015
BangkokTratKoh Kood
04:00Departs to ->09:00Departs to ->10:30
21:00<- Return to15:00<- Return to13:30
July,31 2015
BangkokTratKoh Kood
04:00Departs to ->09:00Departs to ->10:30
21:00<- Return to15:00<- Return to13:30
August,1 2015
BangkokTratKoh Kood
- 15:00Departs to ->16:30
21:00<- Return to15:00<- Return to13:30
August,2 2015
BangkokTratKoh Kood
- 15:00Departs to ->16:30
21:00<- Return to15:00<- Return to13:30


ตารางเวลาเดินเรือ

From Bangkok (First Round) morning round
Departure Type To Price Booking
Bangkok
Khaosan Road
( 05:30 )

Koh Kood
( 12:00 )
850 THB Booking
Bangkok
Khaosan Road
( 05:30 )

Koh Mak
( 12:30 )
750 THB Booking
From Bangkok (Khaosan Road) afternoon round
Departure Type To Price Booking
Bangkok
Khaosan Road
( 08:00 )

Koh Mak
( 15:00 )
750 THB Booking
Bangkok
Khaosan Road
( 08:00 )

Koh Kood
( 15:40 )
850 THB Booking
From Pattaya
Departure Type To Price Booking
Pattaya
Hotels
( 06:00 - 07:00 )

Koh Kood
( 15:30 )
850 THB Booking
Pattaya
Hotels
( 06:00 - 07:00 )

Koh Mak
( 14:50 )
750 THB Booking
From Trat (Laem Sok Pier)
Departure Type To Price Booking
Trat
( 10:45 )

Koh Kood
( 12:00 )
500 THB Booking
Trat
( 10:45 )

Koh Mak
( 12:50 )
400 THB Booking
Trat
( 14:20 )

Koh Mak
( 15:00 )
400 THB Booking
Trat
( 14:20 )

Koh Kood
( 15:40 )
500 THB Booking
From Koh Kood (Nam Luk Pier)
Departure Type To Price Booking
Koh Kood
( 09:00 )

Trat
( 10:20 )
500 THB Booking
Koh Kood
( 09:00 )

Bangkok
ARL Ladkrabang / Khaosan Road
( 16:00-16.30 )
850 THB Booking
Koh Kood
( 09:00 )

Pattaya
Hotels
( 16:00 )
750 THB Booking
Koh Kood
( 12:00 )

Koh Mak
( 12:50 )
300 THB Booking
Koh Kood
( 12:00 )

Trat
( 13:50 )
500 THB Booking
Koh Kood
( 12:00 )

Bangkok
ARL Ladkrabang / Khaosan Road
( 20:00 )
850 THB Booking
Koh Kood
( 12:00 )

Pattaya
Hotels
( 20:00 )
750 THB Booking
From Koh Mak (Ao Nid Pier)
Departure Type To Price Booking
Koh Mak
( 12:50 )

Trat
( 13:50 )
400 THB Booking
Koh Mak
( 15:10 )

Koh Kood
( 15:40 )
300 THB Booking
Koh Mak
( 12:50 )

Bangkok
ARL Ladkrabang / Khaosan Road
( 20:00 )
750 THB Booking
Koh Mak
( 12:50 )

Pattaya
Hotels
( 20:00 )
750 THB Booking
From Bangkok
Departure Type To Price Booking
Bangkok
Khaosan Road
( 06:30 )

Koh Kood
( 13:30 )
850 THB Booking
From Pattaya
Departure Type To Price Booking
Pattaya
Hotels
( 6:30 - 7:00 )

Koh Kood
( 13:30 )
850 THB Booking
From Trat (Laem Sok Pier)
Departure Type To Price Booking
Trat
( 12:00 )

Koh Kood
( 13:30 )
500 THB Booking
From Koh Kood (อ่าวสลัด)
Departure Type To Price Booking
Koh Kood
( 10:00 )

Trat
( 11:30 )
500 THB Booking
Koh Kood
( 10:00 )

Bangkok
ARL Ladkrabang / Khaosan Road
( 17:00-17:30 )
850 THB Booking
Koh Kood
( 10:00 )

Pattaya
Hotels
( 17:00 )
850 THB Booking

** Time schedule is subject to change without prior notice due to unpredictable weather conditions.
Our company is not liable for any damages that may cause by delays due to unpredicatble weather conditions.